משרדי רוזנבלום – הולצמן

חברת רוזנבלום – הולצמן

שטח: 2,000 מ"ר
אדריכל: מיקי קורנהייזר
פיקוח: איטר הנדסה


תמונות מהפרוייקט חברת רוזנבלום – הולצמן:
נגישות