משרדי INNOVID

חברת Innovid

שטח: 1,600 מ"ר
אדריכל: ערן נעים
פיקוח: אבישי איטר


תמונות מהפרוייקט חברת Innovid:
נגישות