STI

בניין עצמאי בין 4 קומות ובגודל כ- 4000 מ"ר המשמש מפעל טכנולוגי לתעשית לייזר ומשרדי החברה בישראל. הפרוייקט ממוקם באזור התעשיה של אור עקיבא ונבנה בשלמות מיסודות ועד גמר מלא כולל כולל מערכות אלקטרומכניות ופיתוח. מסירת הנכס לכניסת הדיירים בתוך 12 חודשים ודגש יחודי ברמת הגמרים גבוה הכלל גם חדרים נקיים.


גלריית הפרויקט:

נגישות