glebwe

מאי 19, 2022

משרדי עיתון "למשפחה"

[]
ספטמבר 1, 2021

פורצים דרך בענף הבנייה ועבודות הגמר

TheMarker Labels [גלית בן חמו, פורסם ב-11.08.21]
הכשרת עובדים לקבלני משנה, מסלול הכשרה למנהלי הפרויקטים ומעקב צמוד אחר כל פרויקט — השיטתיות שבה מתנהלת קבוצת פז בנייה מאפשרת לה לצלוח את האתגרים בענף עבודות הגמר בבנייה
אוגוסט 22, 2021

בובליק 4 תל אביב- תמ"א 38/2

אוקטובר 7, 2020

משרדי BDI

[]
אוקטובר 4, 2020

פז בנייה בתכנית "דסקטופ" בערוץ החיים הטובים על משרדי פלייסטודיו

יולי 8, 2019

משרדי INNOVID

[]
יולי 8, 2019

משרדי LOG ME IN

[]
יולי 8, 2019

משרדי DARK BOOT INVESTMENT

[]
נובמבר 17, 2018

משרדי PLAYSTUDIOS

[]
נובמבר 17, 2018

משרדי FEEDVISOR

[]
נגישות