אילן קרסילובסקי וניצן פז. ליזם עובד בן דוד נבנו למעלה מ 10,000- מ"ר בתקופת הקורונה

אילן קרסילובסקי וניצן פז. ליזם עובד בן דוד נבנו למעלה מ 10,000- מ"ר בתקופת הקורונה

אילן קרסילובסקי וניצן פז. ליזם עובד בן דוד נבנו למעלה מ 10,000- מ"ר בתקופת הקורונה

נגישות