משרדי ROCHCE

משרדי Roche

שתי קומות משרדים במגדלי נאמן שבהוד השרון בשטח כולל של כ-3000 מ"ר ברמת גמר גבוהה מאד הכוללות את כל המערכות האלקטרומכניות, שחזור ובניה שלושה מבנים בבני דן בתל אביב, בניה ושחזור של שלושה מבנים ישנים. העבודה כללה בניה, עבודות גמר ומערכות אלקטרומכניות, ביצוע עבודות הנדסיות לא שגרתיות ובתנאי עבודה צפופים במרכז תל אביב הישנה.


תמונות מהפרוייקט רוש פרמצבטיקה:
נגישות