משרדי PANAYA

חברת PANAYA

שטח: 4,200 מ"ר
אדריכל: אורי הלוי
פיקוח: איטר הנדסה

ביצוע 3 קומות במגדלי הוד השרון בשטח כולל של כ- 4,200 מ"ר כולל מערכות ברמת גמר גבוהה במיוחד בחללים גדולים ופתוחים כולל גרמי מדרגות המקשרות בין הקומות.


תמונות מהפרוייקט חברת Panaya:נגישות