משרדי ASTRAZENECA

חברת Аstrazeneca

שטח: 1,000 מ"ר
אדריכל: ענת גנות
פיקוח: ידע הנדסה


תמונות מהפרוייקט חברת Аstrazeneca: