משרדי MKS

חברת MKS

שטח: 3,000 מ"ר
אדריכל: דבורה בליי
פיקוח: דוד רז


תמונות מהפרוייקט חברת MKS: